Mediation in strafzaken lijkt, ondanks enkele dilemma ’s die eraan vastzitten, een steeds breder draagvlak te krijgen. Deskundigen spraken hier gister over tijdens een boekpresentatie in Den Haag.Bijlage:

‘Het is belangrijk de menselijk maat terug te vinden in het strafproces,’ eindigt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zijn welkomswoord op de presentatie van het nieuwe boek Mediation in Strafzaken. De praktische toepassing van Restorative Justice en herstelrecht. En daarmee zijn ze in het buitenland al een stuk verder, constateerde Janny Dierx (zie foto), een van de auteurs en drijvende kracht achter het boek.

Verbinden dader en slachtoffer
Dierx woonde vijf jaar in Argentinië en zag dat herstelrecht daar op grote schaal werd toegepast. ‘In Buenos Aires worden duizenden zaken naar mediators doorverwezen.’ En die verwijzing naar een mediator zou ook in Nederland vaste praktijk moeten worden, vindt Dierx. ‘Mensen zien dat er op een andere manier kan worden omgegaan met misdaad, en de dader kan van het slachtoffer zelf horen wat hij iemand heeft aangedaan. Strafbare conflicten uitpraten, dat is nodig.’

Er bestaat voor mediation in het strafzaken sinds begin dit jaar een wettelijke basis, art. 51h wetboek van Strafvordering roept politie en OM op bemiddeling in strafzaken te bevorderen.

Zware gevallen
Annemarie Penn- Te Strake, lid van het college van procureurs-generaal, die het boek in ontvangst nam, zei positief te staan tegenover het organiseren van mediation in strafrecht. ‘Wij zien de voordelen en de boodschap aan mij dit te organiseren en bevorderen is helder.’ Ondanks dat zij mogelijkheden ziet voor ruimere inzet van mediation in het strafproces, plaatst Penn-Te Strake ook kanttekeningen. ‘Het is niet mogelijk in alle gevallen. Dejuridiseren in zware gevallen is onmogelijk, mediation kan wel bijdragen aan relatieherstel en stem geven aan slachtoffer.’

Hoe de rol van de officier van justitie in mediation eruit moet gaan zien, is ook een vraag die Penn- Te Strake opwerpt. ‘Wanneer moet er wel en wanneer niet worden vervolgd? Dat is een worsteling waarmee wij aan de slag gaan.’

Pilot
De pilot ‘Mediation naast Strafrecht’ op de rechtbank Amsterdam, liet goede resultaten zien (zie ook onderstaande pdf). In navolging daarvan starten binnenkort in vijf arrondissementen nieuwe proefprojecten om verder na te gaan wat mediation in strafzaken kan betekenen.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie