Hof van Discipline, 24 april 2006

(mrs. Van Griensven, Beker, De Leeuw, Arpeau en De Kok)

Tegen de beslissing tot vaststelling van de kosten van de rapporteur als bedoeld in artikel 60d Advocatenwet staat geen hoger beroep open. Advocatenwet artikel 46 (6 Tuchtprocesrecht) en artikel 60d

 

Overwegingen van het hof

Het hof is van oordeel dat in de Advocatenwet geen hoger beroep is opengesteld tegen een beslissing omtrent de kosten van het door een rapporteur uitgevoerd onderzoek. In § 4a: ‘de procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening’ zijn op verschillende plaatsen bepalingen uit de elders in de Advocatenwet geregelde tuchtrechtprocedure van overeenkomstige toepassing verklaard, maar niet de appelbepalingen. In de genoemde paragraaf is op diverse plaatsen de mogelijkheid van beroep dan wel verzet opengesteld tegen een aantal met name in deze paragraaf genoemde beslissingen, maar niet tegen de beslissing tot vaststelling van de kosten van de rapporteur.

Daarom moet het ervoor worden gehouden dat tegen deze beslissing geen hoger beroep openstaat.

 

Volgt

Verklaart mr. X niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep.

Download artikel als PDF

Advertentie