Raad van Discipline Amsterdam 18 juni 2007, nummer 06-141 Alk

(mrs. Röell, Van den Berg, Gaasbeek-Wielings, Goppel en Voorhoeve)

 

De advocaat die op basis van een voorwaardelijke toevoeging rechtsbijstand verleent, dient de cliënt regelmatig te informeren omtrent het beloop van de kosten van de door hem verrichte werkzaamheden, teneinde te voorkomen dat deze bij intrekking van de toevoeging wordt verrast door die kosten.

– Advocatenwet art. 46 (1.2 De vereiste communicatie met de cliënt)

– Gedragsregel 26

 

Feiten

Mr. X heeft klaagster bijgestaan in een echtscheidingsprocedure. Op 24 september 2003 bericht hij klaagster dat voor haar een voorwaardelijke toevoeging is verleend. Daarbij wijst mr. X klaagster erop dat deze toevoeging na afloop van de procedure, afhankelijk van klaagsters financiële situatie na de verdeling van de huwelijksgemeenschap, zal worden omgezet in een definitieve toevoeging dan wel zal worden ingetrokken. In dat laatste geval, zo deelt mr. X klaagster mee, zal hij zijn werkzaamheden aan klaagster in rekening brengen.

Op 8 augustus 2005 bericht mr. X

klaagster dat de procedure tegen haar ex-echtgenoot is beëindigd en dat daarmee tevens een eind is gekomen aan zijn werkzaamheden, onder gelijktijdige toezending van een, met een urenspecificatie vergezeld gaande, einddeclaratie voor een bedrag van H 25.989,41.

 

Klacht

Klaagster verwijt mr. X haar niet tussentijds op de hoogte te hebben gesteld van de oplopende kosten van de werkzaamheden.

 

Overwegingen raad

Mr. X heeft, zoals hij ter zitting heeft erkend, klaagster gedurende de periode dat hij als zijn raadsman optrad, niet tussentijds geïnformeerd over de door mr. X aan het dossier bestede tijd. Hierdoor is klaagster verrast door de hoogte van de kosten van de totale werkzaamheden. In het licht van Gedragsregel 26 had mr. X de verantwoordelijkheid klaagster regelmatig op de hoogte te houden van het beloop van de kosten van zijn werkzaamheden. De klacht is derhalve gegrond.

 

Beslissing raad

Omdat mr. X kennelijk eerder, ten dele voor soortgelijke feiten, tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd heeft gekregen, legt de raad een berisping op.

Download artikel als PDF

Advertentie