Hof van Discipline Amsterdam, 10 december 2004, nr. 4082

(mrs. Peeperkorn, Meeter, Schokkenbroek, Splint en De Ruuk)

Raad van Discipline Amsterdam, 21 april 2004

(mrs. Kist, Hamer, Karskens, Van der Plas en Voorhoeve)

 

Een beroepschrift, verzetschrift of klaagschrift dient in het Nederlands te zijn gesteld. Indien een beroepschrift in een andere taal is gesteld leidt dat evenwel niet zonder meer tot niet-ontvankelijkheid. In zo’n geval dient de appellant binnen korte termijn, waarbij het hof een termijn van vier weken hanteert, zorg te dragen voor vertaling in de Nederlandse taal. Die vertaling dient dan binnen die termijn nadat de griffier de appellant daarop heeft geattendeerd, te worden verzorgd. Het achterwege blijven van een vertaling binnen die termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid van de appellant.

– Advocatenwet artikel 46 (Tuchtprocesrecht), artikel 56

Voor de uitbouw van ons snel groeiende kantoor gelegen in het hartje van Amsterdam zoeken wij jonge en commerciële advocaten

Download artikel als PDF

Advertentie