De Raad van State heeft negatief geadviseerd over het Toezichtsvoorstel  van staatssecretaris Teeven.  In de vervolgens bij de Tweede Kamer  ingediende[1]  versie van het  voorstel blijkt het toezicht in essentie niet gewijzigd, ondanks de negatieve adviezen van (ook) de Orde, de Hoge Raad en de tuchtrechters. Tot zover geen nieuws.
 Op ander vlak bevat deze versie echter wel verrassingen. Zo wordt bij de raad van discipline een griffierecht ingevoerd (art. 46ca Advocatenwet). Dit was jarenlang politiek ondenkbaar.  Inmiddels is echter de accountantskamer al voorgegaan (art. 23 Wet tuchtrechtspraak accountants). En het feit dat overal de broekriem moet worden aangehaald zal ook hebben meegespeeld.  Weliswaar kost het heffen van een laag griffierecht meer aan administratieve rompslomp dan het oplevert, maar de verwachting is dat het een rem zal zetten op zinloos procederen. Het aantal bagatelzaken bij de raden is relatief hoog.

Om de drempel voor het indienen van een klacht niet te hoog te maken – het tuchtrecht dient immers primair om de beroepsstandaard te handhaven en heeft dus klachten ‘nodig’ – is het griffierecht relatief laag: 50 euro, aldus de toelichting. Bovendien ontvangt  de klager het griffierecht terug als hij gelijk krijgt.  Mocht een klager de drempel toch te hoog vinden, dan kan hij de deken attenderen op zijn klacht en hopen dat deze de klacht overneemt en deze zelf bij de tuchtrechter indient. 

De Tweede Kamer bepaalt een dezer dagen hoe het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet verder wordt behandeld.

Marian Verburgh

[1]12e nota van wijziging bij wetsvoorstel 32382 tot aanpassing van de Advocatenwet etc.(‘Van Wijmen’), nu met nieuwe citeertitel: ‘Wet positie en toezicht advocatuur’.

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie