Mediation in strafzaken lijkt, ondanks enkele dilemma ‘s die eraan vastzitten, een steeds breder draagvlak te krijgen. Deskundigen spraken hier begin oktober over tijdens een boekpresentatie in Den Haag.
 Janny Dierx een van de auteurs van het boek woonde vijf jaar in Argentinië en zag dat herstelrecht daar op grote schaal werd toegepast. ‘In Buenos Aires worden duizenden zaken naar mediators doorverwezen.’ En die verwijzing naar een mediator zou ook in Nederland vaste praktijk moeten worden, vindt Dierx. ‘Mensen zien dat er op een andere manier kan worden omgegaan met misdaad, en de dader kan van het slachtoffer zelf horen wat hij iemand heeft aangedaan. Strafbare conflicten uitpraten, dat is nodig.’
Er bestaat voor mediation in strafzaken sinds begin dit jaar een wettelijke basis, art. 51h wetboek van Strafvordering roept politie en OM op bemiddeling in strafzaken te bevorderen.
 Annemarie Penn- Te Strake, lid van het college van procureurs-generaal, die het boek in ontvangst nam, zei positief te staan tegenover het organiseren van mediation in strafrecht. ‘Wij zien de voordelen en de boodschap aan mij dit te organiseren en bevorderen is helder.’

Download artikel als PDF

Advertentie