De strafrechtspraak gaat bekijken of er meer eenheid kan komen in de straftoemeting in mensenhandelzaken. Dat belooft Jasper van den Beld namens het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS).

Van den Beld reageert op de Nationaal Rapporteur Mensenhandel mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, die vindt dat de straffen in mensenhandelzaken teveel uiteenlopen. Dettmeijer maakte een analyse van de jurisprudentie in de mensenhandelzaken in de periode 2009-2012. ‘Als in de ene rechtbank de hoogte van de straf mede bepaald wordt door het aantal uitgebuite slachtoffers, dan wekt het verwondering dat een andere rechtbank van oordeel is dat het aantal slachtoffers er niet toe doet,’ zei de rapporteur donderdag bij de presentatie van haar rapport. ‘Ook worden omstandigheden als gedwongen abortus en een slachtoffer jonger dan 16 jaar soms wel en soms niet bij de strafoplegging meegenomen.’

Jasper van den Beld verklaarde tijdens de presentatie dat rechters zich gaan specialiseren in mensenhandelzaken. Daarnaast bekijkt een commissie rechtseenheid voor het LOVS of op basis van de huidige jurisprudentie ‘oriëntatiepunten’ kunnen komen voor de strafmaat in mensenhandelzaken. Van den Beld hoopt dat er voldoende uitspraken zijn in mensenhandelzaken om die oriëntatiepunten daadwerkelijk te kunnen formuleren.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft voor haar onderzoek zelf 400 uitspraken geanalyseerd.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie