Kinderombudsman Marc Dullaert concludeert in zijn advies aan het Kabinet dat de concept Jeugdwet onvoldoende waarborgen biedt voor het kind.Bijlage:

Gemeenten krijgen met de stelselwijziging in de jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Maar de Kinderombudsman stelt in het rapport (zie onderstaande PDF) dat de afspraken over kwaliteit, veiligheid en toezicht eerst helder moeten zijn voordat de zorg en bescherming van kinderen wordt overgedragen aan gemeenten. ‘Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden over de wijze waarop de gemeenten de taken gaan uitvoeren en worden er te weinig kaders geschetst waarbinnen zij hun die moeten uitvoeren. Dat maakt de stelselherziening tot een grote pilot,’ staat te lezen op de website van Kinderombudsman.

Verder concludeert Dullaert dat er onafhankelijk toezicht op de jeugdzorg moet komen, omdat het ‘onwenselijk’ zou zijn dat gemeenten zelf toezicht gaan houden op de zorg aan kinderen. Het uitblijven van maatregelen om preventief kindermishandeling aan te pakken, zijn volgens hem zo goed als uitgebleven door gemeenten. ‘Dit is geen goed uitgangspunt voor het overbrengen van meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten.’

Tekst: Hedy Jak

Advertentie