De Tweede Kamer wil onderzocht hebben of de inning van de griffierechten in het civiel recht en bestuursrecht op dezelfde manier kunnen verlopen.

Een meerderheid stemde dinsdag voor een motie van de SP waarin om zo’n onderzoek wordt gevraagd. Het kabinet moet samen met de rechtspraak nagaan of er geen uniform systeem voor de inning van de griffierechten kan komen. Volgens SP-Kamerlid De Wit zijn er nu te grote verschillen tussen het civiel recht en bestuursrecht bij de verrekening van de proceskosten. Dat leidt volgens hem tot verwarring bij rechtzoekenden, hun gemachtigden en de gerechten.

De Kamer nam dinsdag een reparatiewet aan van minister Opstelten die de rechter de vrijheid geeft een eigen afweging te maken als het griffierecht niet tijdig is betaald door een partij in een civiele procedure. Hij hoeft de wanbetaler niet direct uit te sluiten van het geding als dat ‘onbillijk’ zou zijn.

Tijdens het debat over de reparatiewet twee weken geleden pleitte Kamerlid De Wit er voor dat in het civiel recht voor de inning van het griffierecht hetzelfde systeem wordt gehanteerd als in het bestuursrecht. Dat zou partijen een ruimere mogelijkheden bieden om betalingsfouten te herstellen.
De Kamer is ook akkoord gegaan met een wijzigingsvoorstel van PvdA-Kamerlid Recourt dat partijen de kans geeft om bij de rechter hun verzuim nader uit te leggen.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie