De NVvR schrijft in een brief aan de informateurs zich te keren tegen de voorgestelde verhoging van de maximale gevangenisstraf in het adolescentenstrafrecht.

De NVvR, de beroepsorganisatie van rechters en officieren van justitie, keert zich tegen de verhoging van de maximale gevangenisstraf in het adolescentenstrafrecht. Het demissionaire kabinet heeft voorgesteld die te verhogen van twee naar vier jaar.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) schrijft de informateurs van het nieuwe kabinet van PvdA en VVD dat de hogere strafmaat in het adolescentenrecht ‘zeer onwenselijk’ is. Ze wijst op de schadelijke gevolgen die detentie zou hebben voor adolescenten. ‘De beroepsgroep kan met de huidige strafmaxima prima uit de voeten,’ aldus de NVvR. Volgens de vereniging is 75 procent van alle magistraten lid van de NVvR.

Gevaar van ‘disbalans’
Daarnaast keert de NVvR zich in haar brief ook tegen de plannen van het demissionaire kabinet voor invoering van minimumstraffen. De vereniging betwist dat strengere straffen leiden tot minder criminaliteit. En bovendien, als veroordeelden langer worden opgesloten, stijgen de kosten van het gevangeniswezen, wat volgens de NVvR weer niet te rijmen is met de plannen om te bezuinigen op het gevangeniswezen. ‘We verzoeken u ervoor te zorgen dat de invoering van minimumstraffen en de verzwaring van het regiem in het adolescentenstrafrecht geen doorgang zullen vinden,’ schrijft de NVvR aan de informateurs.

De beroepsorganisatie vreest ook voor ‘disbalans’ in de financiering van de strafrechtketen. Terwijl er volgens de NVvR geïnvesteerd wordt in politie en opsporingsdiensten, dreigen er bezuinigingen bij de staande en de zittende magistratuur. Daardoor zou een vlotte doorstroming van zaken van de politie naar het OM en de strafrechter in gevaar komen.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie