Bram Moszkowicz wordt geschrapt van het tableau. Dat heeft de Raad van Discipline dinsdagmorgen beslist. Deze beslissing houdt in dat Moszkowicz het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen.

De maatregel wijkt af van de voorgestelde straf van de Amsterdamse deken Germ Kemper. Hij diende klachten in tegen Moszkowicz en stelde een schorsing van een jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk voor. Tijdens de zitting op 18 september werden ook klachten van ex-cliënten behandeld. Alle klachten zijn gegrond verklaard.

In zijn oordeel zegt de raad dat ‘de klachten ernstig en talrijk zijn. Verweerder heeft diverse regels stelselmatig overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken. Een en ander raakt de kern van het beroep van de advocaat. De misstappen van verweerder hebben schade toegebracht aan het vertrouwen in de advocatuur van het publiek en van cliënten in het bijzonder. Verweerder heeft geen inzicht in zijn fouten getoond, niet van eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen geleerd en verbetering is niet te verwachten. De raad komt dan ook tot de conclusie dat het niet verantwoord is dat verweerder nog langer als advocaat de praktijk uitoefent.’

‘Niet het einde’
Gevraagd of dit het einde is van Moszkowicz’ dagen als advocaat antwoordde zijn raadsman Gabriël Meijers ontkennend. ‘Mensen willen hem nog steeds als advocaat.’ Hij kondigde dan ook meteen aan namens zijn cliënt – die zelf niet aanwezig was bij de uitspraak – beroep tegen de zaak aan te tekenen. ‘We gaan samen de grieven formuleren.’

Wel zei Meijers dat de effecten van de uitspraak voor Moszkowicz’ kantoor ‘niet gunstig’ zijn. Ook zal het volgens Meijers invloed hebben op Moszkowicz persoonlijk. ‘Geen mens is van steen.’ Moszkowicz heeft dertig dagen de tijd om beroep in te stellen bij het Hof van Discipline. Tot die tijd gaat de schrapping niet in.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie