Het nieuwe kabinet gaat kosten van een strafproces ‘waar mogelijk’ verhalen op daders. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord tussen PvdA en VVD. Op andere punten laat het nieuwe kabinet de harde aanpak van de vorige regering enigszins varen.

Zo rept het regeerakkoord niet over de invoering van wettelijke minimumstraffen. Het OM gaat in haar strafvorderingsrichtlijnen wel minimale strafeisen opnemen voor ernstige gevallen van recidive. De regering stapt af van plannen om de maximale straf in het nieuwe adolescentenrecht te verhogen naar vier jaar. Die blijft op twee jaar staan.

De coalitie voert een nieuwe sanctie in: de rechter krijgt de mogelijkheid als aanvullende maatregel een verdachte ‘ter beschikking aan het onderwijs’ op te leggen. De rechter krijgt in geval van meerdaadse samenloop ruimere mogelijkheden om een passende straf te bepalen.

Strafproceskosten verhalen
De harde koers van Teeven en Opstelten is in het regeerakkoord niet helemaal verlaten. Straffen van meer dan twee jaar worden direct geëffectueerd, ook bij hoger beroep. Bij een delict met slachtoffers geldt dit al bij straffen van een jaar. Naast de mogelijkheid om strafproceskosten te verhalen, introduceert het regeerakkoord voor gedetineerden een eigen bijdrageregeling.
De coalitie wil een eind maken aan de gunstige positie van verdachten die weigeren mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. PvdA en VVD gaan verder vrouwenhandel en witwassen strenger bestraffen. Bovendien willen ze criminele vermogens beter afromen.

Opsplitsing Raad van State
Het onderscheid tussen verzoekschrift en dagvaarding kan in het civiel recht vervallen. Echtscheiding zonder de rechter wordt mogelijk als er geen kinderen in het spel zijn en partners er overeenstemming over bereikt hebben. De Raad van State wordt opgesplitst. De afdeling bestuursrechtspraak fuseert met het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie