PvdA en VVD versoepelen in het regeerakkoord het ontslagrecht met mate. Arbeidsrechtadvocaten zijn kritisch.

In het voorjaar besloot de Lentecoalitie van vijf partijen de preventieve toetsing van ontslag door de kantonrechter of de Uitvoeringorganisatie Werknemersverzekering (UWV) volledig te schrappen. PvdA en VVD handhaven het stelsel in hun regeerakkoord, maar wel in afgeslankte vorm. Een werkgever die personeel wil ontslaan, kan voortaan alleen terecht bij de UWV waar hij een verplichte adviesaanvraag moet indienen. Komt de instantie met een negatief advies en zet de werkgever het ontslag toch door, dan kan een werknemer zich wenden tot de kantonrechter.

Bij deze toets achteraf moet de rechter het UWV-advies zwaar laten wegen, aldus het regeerakkoord. De preventieve toetsing door de UWV vervalt als werkgevers en bonden in een CAO zelf een ontslagprocedure hebben afgesproken.

Poldermodel
‘Het gaat er behoorlijk ingewikkelder op worden,’ reageert advocaat Frans Landstra (Hanze advocaat). ‘We hebben nu nog een duaal stelsel met de route via de UWV of via de kantonrechter. Daar kan nu een derde route bijkomen, via de CAO. Het regeerakkoord heeft hier gekozen voor het poldermodel en maakt geen echte keuzes.’
Landstra betreurt het dat de UWV de preventieve toetsing helemaal overneemt. Het regeerakkoord had die taak volgens hem beter exclusief bij de kantonrechter kunnen neerleggen. ‘Uit onderzoek blijkt dat werknemers vaak slechter af zijn in de UWV-procedure. En die wil men ook nog inkorten van zes naar vier weken!’

Smeerolie
Net als in het lenteakkoord dat vijf kamerfracties eerder dit jaar sloten, wordt in het regeerakkoord de ontslagvergoeding ingeperkt. ‘Ook dat is een slechte zaak,’ aldus Landstra. ‘Ontslagvergoedingen zijn toch de smeerolie waarmee veel rechtszaken afgekocht kunnen worden.’ Hij voorziet dat door de verlaging van de vergoedingen het aantal procedures zal toenemen.

Bijschaven
Ook Niek Entzinger van De Haan Advocaten &Notarissen verwacht dat de bezuiniging van PvdA en VVD op de WW-uitkering tot meer rechtszaken zal leiden. ‘Werknemers zullen bij ontslag halsstarriger worden.’ Wel denkt hij dat het nieuwe kabinet zijn ontslagvoorstel nog zal bijschaven. ‘Ik zie nog veel haken en ogen.’ Zo is voor hem nog onduidelijk welke status het verplichte UWV-advies krijgt. ‘Het lijkt erop dat een werkgever zich niet eraan hoeft te conformeren.’ Overigens meent Entzinger dat de instandhouding van de UWV-route mogelijk juist nadelig uitpakt voor werkgevers. ‘Ze zullen bij de UWV toch beter moeten uitleggen waarom het ontslag nodig is.’

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie