Bijna eenderde van de advocaat-stagiaires vindt de begeleiding van zijn of haar patroon matig of slecht. Dat is een van de opmerkelijkste uitkomsten van een enquête van Stichting Jonge Balie Nederland onder hun leden.

Hoe tevreden zijn jonge, startende advocaten? Op die vraag wilde Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) een antwoord en nam daartoe een enquête af onder haar leden. Bijna 1.000 stagiaires vulden de vragenlijst in. SJBN deelde de voorlopige conclusies met het Advocatenblad.

Balans zoeken
Uit de enquête komt naar voren dat stagiaires hard werken, 88 procent werkt meer dan 40 uur per week. Op grote kantoren zegt 43 procent zelfs meer dan vijftig uur per week te werken. Een vijfde van de stagiaires ervaart dan ook geen goede balans tussen werk en privé. Dit houdt direct verband met het aantal gewerkte uren: hoe meer uren, hoe slechter de balans. Opvallend hierbij is de mate waarin stress op kantoor bespreekbaar is: hoe beter stagiaires over werkdruk kunnen praten, hoe beter zij de balans tussen thuis en werk ervaren.

Kantoorgrootte
Ondanks de niet altijd ideale worklife-balance, geven 4 op de 5 stagiaires aan ‘(zeer) tevreden’ te zijn over hun beroep als advocaat. Van grote invloed op die tevredenheid is de grootte van het kantoor. Hoe kleiner het kantoor, hoe blijer de stagiaire. Een ander punt dat naar voren kwam was de ontevredenheid van advocaat-stagiaires over de begeleiding van hun patroon. Maar liefst 28 procent ervaart die als matig of slecht.

In het Advocatenblad eind november meer over de uitkomsten van dit onderzoek.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie