Maatregelen op gebied van strafrecht en privacy in het regeerakkoord, baren de Nederlandse Orde van Advocaten zorgen. Deze kunnen ten koste gaan van een zorgvuldige rechtspleging. Dat liet de Orde vrijdag in een persbericht weten.

Dat straffen van meer dan twee jaar meteen in werking treden, ook als er hoger beroep is aangetekend, is een maatregel in het regeerakkoord die volgens de Orde op gespannen voet staat met het recht op een eerlijk proces.

Het voorstel om verdachten eenvoudiger vast te kunnen houden tot aan de rechtszitting verontrust de Orde eveneens. Dit zou in strijd kunnen zijn met het beginsel dat er goede gronden voor moeten zijn voor een rechter om een verdachte te kunnen vastzetten.

Bij de opmerking in het regeerakkoord dat barrières die effectief optreden van politie en justitie in de weg staan, daar waar kan, worden weggenomen, plaatst de Orde een kanttekening. Deze regel die verder niet wordt uitgelegd, kan grote gevolgen hebben, volgens de Orde.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie