Letselschadespecialist Yme Drost staat 450 gedupeerden bij die een salmonellabesmetting hebben opgelopen na het eten van besmette zalm van visfabrikant Foppen. Hoe gaat zijn kantoor om met zo’n massale schadeclaim?

Het heeft hem overvallen, het grote aantal slachtoffers met een salmonellabesmetting dat het kantoor van Drost benaderde om een claim in te dienen. ‘Het overtreft elke verwachting,’ zegt Drost. Volgens hem heeft de media-aandacht om de zaak ‘een aanzuigende werking gehad.’

Afgewimpeld
Volgens Drost voelden mensen zich niet gekend en afgewimpeld door de manier waarop de wederpartij, verzekeraar Chartis en visfabrikant Foppen, met de aansprakelijkheid is omgegaan. ‘De wederpartij wilde er geen ruchtbaarheid aan geven, daardoor is de zaak gaan rollen, licht Drost toe. ‘Ik maak nu een woordspeling, maar de huidige Nederlander laat zich niet foppen. Als de wederpartij direct aansprakelijkheid had erkend, dan was er niet zoveel verwarring geweest.’

Medische gevolgen
Van de 450 gedupeerden die nu een claim indienen, zijn de meeste te categoriseren als ‘licht geval’ zegt Drost. ‘De meeste slachtoffers zijn een paar dagen ziek thuis geweest. Enkelen hebben 3 tot 14 dagen in het ziekenhuis gelegen, soms zelfs op de intensive care. Daarvan kampen sommigen nu met het syndroom van Reiter, een chronische aandoening. Vijf van mijn cliënten zijn door de bacterie overleden. De medische gevolgen van de besmetting zijn omvangrijk. Het is niet af te doen als een simpel buikgriepje.’

Smartengeld
Om alle cliënten snel te helpen, werkt Drost met vragenlijsten. ‘Elke cliënt vult een formulier in waardoor wij een inschatting kunnen maken wat er precies aan de hand is. In samenwerking met de verzekeraar is er een model ontwikkeld waardoor wij het smartengeld van individuele gevallen kunnen berekenen.’ Volgens Drost heeft 90 tot 95 procent van zijn clientèle, de lichtere gevallen, binnen twee maanden een financiële vergoeding binnen. ‘Dat is snel af te wikkelen. De zware zaken, de overige 5 tot 10 procent, gaat langer duren.’
De materiële schade wordt in alle gevallen in persoonlijke gesprekken met het slachtoffer vastgesteld, aldus Drost. ‘Ook als ze schriftelijk opgave hebben gedaan van de schade. In de meeste gevallen van licht letsel zijn dat telefonische gesprekken, in zwaarder gevallen zullen alle slachtoffers thuis worden bezocht met een schade-expert namens de verzekeraar.’

Drost zegt dat zijn kantoor, met twintig medewerkers, de drukte prima aankan. ‘Als het nu allemaal zware gevallen waren, dan hadden we misschien collega’s uit de markt moeten benaderen. Maar dat is nu niet het geval. We kunnen het vrij snel en systematisch afhandelen.’

Tekst: Hedy Jak

Advertentie