Advocaten krijgen jaarlijks een digitale vragenlijst, de CCV, toegestuurd. Op die manier toetst de Orde van Advocaten of de regels die gelden voor de beroepsgroep, neergelegd in verordeningen, worden nageleefd. De afgelopen zestig jaar is er langzaam maar zeker een lappendeken ontstaan van regels voor advocaten. Om te voorkomen dat de beroepsgroep te maken krijgt met regels die onnodig belemmerend zijn, is er binnen de Orde in september een project gestart waarbij verordeningen en richtlijnen worden getoetst op hun relevantie.

     Zo nu en dan lopen advocaten tegen, volgens hen, onnodige regels aan. Bernhard Haacker, advocaat op gebied van vastgoed en ondernemingen, noemt de verplichting van een advocaat ‘zich bij aanvaarding van de opdracht te vergewissen van de identiteit van de cliënt’. Deze verplichting is verwoord in artikel 7 van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit. ‘Als iemand een kort geding wil aanspannen, ga ik niet eerst op een kopie van een paspoort wachten,’ zegt Haacker. Ellen Pasman, advocaat onder meer op gebied van bestuursrecht en arbeidsrecht, sluit zich hierbij aan. ‘Voor het aanvragen van een toevoeging moet je een kopie van een paspoort hebben. Maar bij betalende cliënten is het zo onwaarschijnlijk dat ze zich voordoen als iemand anders dan ze zijn. Waarom zou iemand die niet ontslagen is, zich voordoen als iemand die dat wel is?’ 

     Aksel den Hollander, advocaat voornamelijk op gebied van strafrecht en ondernemingsrecht is kort geleden zijn eigen kantoor begonnen. ‘Toen heb ik te maken gehad met richtlijnen van de Orde. En natuurlijk zijn er overbodige regels bij. Als advocatenkantoor mag je je bijvoorbeeld alleen bezighouden met het uitvoeren van een rechtspraktijk. Je mag geen inkomsten genereren uit het geven van lezingen. Dat vind ik achterhaald.’

     Het jaarlijks invullen van de CCV wordt door de ondervraagde advocaten niet als een te zware opgave ervaren. ‘Dat gaat digitaal en vind ik geen moeite,’ zegt strafadvocaat Robert Malewicz. Wel heeft hij een suggestie om dat nog efficiënter te maken. ‘Nu moet je ieder jaar opnieuw dezelfde vragen invullen. Dan moet je alles weer bevestigen. Het zou beter zijn als in plaats daarvan de vraag gesteld zou worden: “Is uw situatie veranderd ten opzichte van die van vorig jaar?”’

Doorlichten Vademecum

Het Vademecum, de bundel met alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de advocatuur, wordt de komende periode doorgelicht door een projectteam binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. Doel van  het project is om regels (verordeningen en richtlijnen) in de bundel overzichtelijker te structureren.  Daarnaast maakt de commissie van de gelegenheid gebruik om te kijken of er regels zijn die geen verband meer houden met de beroepspraktijk en voor advocaten een onnodige belemmering opleveren. Binnen de organisatie van de beroepsgroep is er op dit moment van alles in beweging. Denk aan de nieuwe gerechtelijke kaart, die per 1 januari 2013 in werking treedt. De hervorming van de  beroepsopleiding en de professionalisering van het toezicht zorgen ook voor veranderingen. Deze ontwikkelingen vormen een goede aanleiding voor het projectteam om de regels kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen, of te laten vervallen. Buiten de reikwijdte van het project vallen de reglementen van de Orde en de regels die niet van de Orde afkomstig zijn, zoals de Advocatenwet. Het project richt zich bovendien niet op het herzien van de gedragsregels. Vanaf september van dit jaar worden de voorbereidingen voor het project getroffen. Bij een digitaal meldpunt kunnen advocaten melding maken van verouderde regelgeving of regels die lastig na te leven zijn (orderegelgevingAadvocatenorde.nl). Vanaf half november van dit jaar tot half maart 2014 wordt de vorm en inhoud van de nieuwe regels  ontwikkeld. 

Download artikel als PDF

Advertentie