‘Het gaat er behoorlijk ingewikkelder op worden,’ reageert advocaat Frans Landstra (Hanze advocaat). ‘We hebben nu nog een duaal stelsel met de route via de UWV of via de kantonrechter. Daar kan nu een derde route bijkomen, via de CAO. Het regeerakkoord heeft hier gekozen voor het poldermodel en maakt geen echte keuzes.’ Landstra betreurt het dat de UWV de preventieve toetsing helemaal overneemt. Het regeerakkoord had die taak volgens hem beter exclusief bij de kantonrechter kunnen neerleggen. ‘Uit onderzoek blijkt dat werknemers vaak slechter af zijn in de UWV-procedure. En die wil men ook nog inkorten van zes naar vier weken!’

    Ook Niek Entzinger van De Haan Advocaten &Notarissen verwacht dat de bezuiniging van PvdA en VVD op de WW-uitkering tot meer rechtszaken zal leiden. ‘Werknemers zullen bij ontslag halsstarriger worden.’ Wel denkt hij dat het nieuwe kabinet zijn ontslagvoorstel nog zal bijschaven. ‘Ik zie nog veel haken en ogen.’ Zo is voor hem nog onduidelijk welke status het verplichte UWV-advies krijgt. ‘Het lijkt erop dat een werkgever zich niet eraan hoeft te conformeren.’ Overigens meent Entzinger dat de instandhouding van de UWV-route mogelijk juist nadelig uitpakt voor werkgevers. ‘Ze zullen bij de UWV toch beter moeten uitleggen waarom het ontslag nodig is.’

 

Download artikel als PDF

Advertentie