Op 8 oktober 2012 heeft de Algemene Raad het voornemen uitgesproken om ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek van de UvA eenmalig advocaatgegevens over te dragen aan de betreffende onderzoekers. Deze verstrekking vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en het protocol gegevensverstrekking aan derden van de landelijke Orde. De verwerking van de gegevens is geanonimiseerd en de gegevens worden daarna vernietigd. De Orde draagt zorg voor afspraken over geheimhouding van de gegevens. Voor nadere informatie over het protocol wordt u verwezen naar de website van de landelijke Orde, www.advocatenorde.nl.

Download artikel als PDF

Advertentie