Even kennismaken met Eline Schiebroek, de nieuwe voorzitter van Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). ‘Alles zit in mijn hoofd en ik wil dat graag uitdragen.’

Als secretaris van SJBN was Eline Schiebroek nauw betrokken bij discussies over onderwerpen als de Nieuwe Stagiaire Opleiding. Speelde ze eerst nog een rol op de achtergrond, haar ambitie om als voorzitter een podium te hebben, komt nu uit. In de spotlights, waar ze zich als voormalig danseres prima thuis voelt.


Fuseren: ja/nee

‘Ik was niet de enige die het kon of in aanmerking kwam, maar ik wilde het wel graag. Misschien was dit de meest logische keuze,’ vraagt Schiebroek zich hardop af over de voorzitterswissel. ‘Elke vergadering notuleerde ik, dus ik ben overal van op de hoogte.’

    Ze zegt ernaar uit te kijken haar nieuwe rol te vervullen en om bestaande banden aan te halen. ‘Het is goed te zien hoe wij als stichting bij discussies van de Orde worden betrokken. Die relatie wil ik komend jaar gaan verstevigen, nog los van het tweejaarlijks contact met de Algemene Raad. De SJBN heeft een signalerende functie, wij kunnen overbrengen wat er bij de Jonge Balies leeft.’

    Momenteel wordt er veel gesproken over de herziening van de gerechtelijke kaart, zegt Schiebroek. ‘Het is de vraag wat voor invloed de samenvoeging van arrondissementen straks heeft op de Jonge Balie verenigingen. Onduidelijk is hoe fusies worden aangepakt en sommige verenigingen hebben al te kennen gegeven überhaupt niet te willen fuseren. Die keuze ligt bij de verenigingen, die moeten dat zelf beslissen. Maar wij kunnen hier wel landelijk overleg over voeren en dat terugkoppelen.’

 

Toegankelijkheid

De Nieuwe Stagiaire Opleiding staat in de steigers en gaat volgend jaar van start. Hierover is overleg gevoerd tussen de Orde en de SJBN en nu is het, volgens Schiebroek, voornamelijk afwachten. ‘We gaan daarmee een andere fase in, het voorwerk is afgerond en we monitoren straks hoe het loopt.’

    Met haar voorgangster, Chrisje Bosman, heeft ze veel contact. ‘Zij is mijn eerste aanspreekpunt als ik met vragen zit. We praten vaak over ideeën voor de stichting en welke richting op te gaan. Chrisje heeft veel contacten, daar is voor mij nog een slag te winnen.’ Toegankelijk overkomen, vindt de nieuwe voorzitter belangrijk. ‘Iedereen kan mij altijd aanspreken om iets te bespreken of te vragen. Ik vind het ook van belang dat derden zich realiseren dat wij iets te vertellen hebben en dat we daar serieus mee bezig zijn.’

    Binnenkort staat er een bestuursweekend gepland waarin het programma voor volgend jaar wordt besproken. ‘Als gezicht van de stichting kan ik meer zelf bedenken en uitzetten, maar dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Ach, alles zit in mijn hoofd en ik wil dat graag uitdragen.’

 

Aanspreekpunt media

Ze vindt het spannend om als voorzitter vaker op de voorgrond te treden. Toch is het, mede dankzij haar ervaringen op een dansacademie in Den Haag, niet helemaal nieuw voor haar. ‘Of dat nu in de rechtszaal is of tijdens een dansvoorstelling; ik vind het leuk mezelf te presenteren. Ik ben erg gewend aan een bepaalde druk, dan functioneer ik het best – mits ik goed ben voorbereid. Er gaat een knop om en dan ga ik gewoon. ‘

    Een eigenschap die haar wellicht nog goed van pas komt bij het uitbreiden van het kennisplatform, een initiatief van haar voorganger. Doel: de stichting als aanspreekpunt op de kaart zetten bij organisaties en media die vragen hebben over jonge advocaten. ‘De nieuwe website is een begin, maar die willen we actiever gebruiken door nieuwsberichten te plaatsen, bijvoorbeeld over de activiteiten van de stichting,’ licht Schiebroek toe. ‘En we zijn bezig met het ontwikkelen van een app voor de Jonge Balies met hierop onze agenda.’

 

Tot slot: hoe ziet ze de combinatie werk en voorzitterschap eigenlijk voor zich? ‘Mijn kantoor (BarentsKrans in Den Haag, red.) steunt mij hierin. De truc wordt goed plannen. Als intellectueel eigendomsadvocaat kan ik het de ene week heel druk hebben en is het de andere week rustiger. Dan kan ik werk voor de stichting doen.’

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie