Steeds meer grote bedrijven gaan failliet. Robert van Galen, voorzitter van de Verenging Insolventierecht Advocaten, ziet dat de werkdruk onder advocaten toeneemt. ‘Ook in de voorfase is veel reorganisatiewerk, denk aan herstructureringen.’

Het aantal bedrijven dat failliet gaat zet nog altijd door. Het CBS publiceerde afgelopen maandag nieuwe cijfers: de afgelopen tien maanden gingen 6.245 bedrijven failliet. Dat is een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Robert van Galen, partner bij NautaDutilh en voorzitter van de Verenging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) is deze stijging goed merkbaar in de advocatuur. ‘In het begin van het jaar waren het veelal kleine faillissementen, maar nu is er sprake van een forse toename in faillissementen van grotere bedrijven. Dat levert substantieel meer werk op.’

Meer werknemers
Een hogere werkdruk is dan ook goed merkbaar, aldus Van Galen. ‘Het is bepaald drukker. Er worden meer curatoren benoemd en ook advocatuurlijk is er veel meer werk rondom faillissementen, denk bijvoorbeeld aan het bijstaan van schuldeisers, banken, aandeelhouders en werknemers. Bovendien is er veel reorganisatiewerk in de voorfase, zoals herstructureringen waarbij het bedrag van de crediteuren wordt verlaagd om een bedrijf niet failliet te hoeven verklaren.’

Volgens Van Galen is er bij kantoren behoefte aan meer medewerkers die zich in dit rechtsgebied specialiseren. ‘Als vereniging zien wij tevens een toestroom van het aantal aspirant leden.’

Overleggen
Hoe gaat INSOLAD om met deze ontwikkelingen? De voorzitter ziet duidelijk een taak weggelegd voor zijn vereniging. ‘Naast het opleiden van mensen en het organiseren van workshops, is het vooral belangrijk dat advocaten onderling ervaringen kunnen uitwisselen. Collegiaal overleg leidt tot betere oplossingen en kwaliteit.’

In faillissementen zijn banken een belangrijke stakeholder en voor de curator ook een potentiële tegenstander. ‘Dan is het nuttig tijdens bijeenkomsten met elkaar daarover ervaringen uit te wisselen. Aangezien ook vertegenwoordigers van de banken onze workshops en congressen bijwonen, levert dat bovendien een gelegenheid op hen in een informeel kader te spreken. Dat kan helpen om (potentiële) conflicten in goede banen te leiden. Je hebt iemand al eens gezien en gesproken, dan neem je makkelijk contact op bij een geschil.’

Een voorspelling doen voor het komende jaar, vindt hij lastig. Toch denkt Van Galen dat de werkdruk voorlopig nog zal voortduren. ‘De economie gaat niet goed en de gevolgen daarvan gaan we allemaal nog merken. Die verminderde groei of krimp zal ertoe leiden dat meer bedrijven in moeilijkheden komen. Ik verwacht dat dit de komende twee jaar niet zal veranderen.’

Tekst: Hedy Jak

Advertentie