De Franse Orde van Advocaten is in beroering omdat de Franse Hoge Raad gespreksnotities van een advocaat zonder envelop uitzondert van het verschoningsrecht.

Een chef d’escorte had een memo onderschept die een advocaat na een onderhoud met zijn cliënten aan hen wilde geven. In een nog niet gepubliceerd arrest van 16 oktober jongstleden verklaart het Cour de Cassation die inbeslagname legitiem omdat er geen envelop om het velletje papier zat.

De Franse nationale raad van balies verzet zich hevig tegen het arrest. Wat zal de volgende stap zijn, zo vraagt men zich af in een persbericht. Wordt het verschoningsrecht afhankelijk van de dikte, de vorm of de kleur van de envelop?

Dubbele enveloppen
In Nederland vallen dergelijke memo’s op grond van art. 98 WvSv ook zonder envelop onder het verschoningsrecht, zegt advocaat-hoogleraar Taru Spronken. Maar voor penitentiaire inrichtingen geldt een systeem van dubbele enveloppen. Om te voorkomen dat onbevoegden iets op naam van de advocaat sturen aan gedetineerden moet een advocaat zijn of haar post voor de gedetineerde in een envelop doen. Die gaat op haar beurt in een envelop met een begeleidend schrijven waaruit blijkt dat de advocaat de afzender is, aldus Spronken. ‘De inrichting mag de envelop voor de gedetineerde alleen openen in diens aanwezigheid, maar mag de brief niet lezen.’

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie