Namens de nabestaanden van de slachtoffers van het Vidéla-regime, gaat advocaat Liesbeth Zegveld opnieuw aangifte doen tegen Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Máxima.

Journalist Arnold Karskens toog in september naar Argentinië waar hij sprak met oud-werknemers en nabestaanden van slachtoffers die tijdens het Videla-regime voor het ministerie van Landbouw werkten. Hun verklaringen tonen volgens Zegveld, die in Nederland nabestaanden bijstaat, aan dat Zorreguieta heeft afgeweten van de verdwijningen.

Ministerpost
‘De nieuwe verklaringen van mensen die destijds op het ministerie van Landbouw werkten, laten zien dat er in de organisatie waar Zorreguieta aan het hoofd stond, mensen verdwenen,’ licht Zegveld toe. ‘Hij wist ervan en heeft niets gedaan.’

In eerdere verklaringen zegt Zorreguieta niet op de hoogte te zijn geweest van de verdwijningen gedurende zijn ministerpost. Het OM besloot vorig jaar om hem niet te vervolgen, er zou onvoldoende bewijs zijn van zijn persoonlijke betrokkenheid bij de verdwijningen. Ook een onderzoek werd door het OM niet ingesteld.

Onderzoeksplicht
Terwijl dit volgens Zegveld wel zou moeten gebeuren. ‘De eerdere opmerking van het OM dat er geen redelijke aanname is dat onderzoek tot nieuwe feiten zal leiden, is nu niet meer houdbaar. Er is nieuw onderzoek verricht en dat heeft nieuwe feiten opgeleverd. Verdwenen werknemers van landbouw zijn de dag na hun verdwijning ontslagen en hun salaris is stopgezet, dat is een vorm van samenwerking tussen het ministerie en dus Zorreguieta enerzijds en de plegers anderzijds. Dat is een nieuw feit.’

Zegveld stelt dat het OM een vergaande onderzoeksplicht heeft. ‘In de nieuwe aangifte wil ik uitleggen dat er nieuw materiaal is en dat dat serieus onderzoek verdient.’

Onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp:
‘Politiek zag ik het aankomen’, maart 2012.
‘Zorreguieta zit er dik in’, oktober 2011

Tekst: Hedy Jak

 

Advertentie