De eindrapportage van interim-rapporteur Rein Jan Hoekstra over het toezicht op de advocatuur komt een maand later dan verwacht.

Hoekstra heeft aangegeven ‘meer tijd nodig te hebben voor het afronden van zijn onderzoek en het definitief maken van zijn eindrapportage,’ zo staat te lezen op zijn website

Oorspronkelijk zou hij in december 2012 zijn conclusies over het toezicht op de advocatuur presenteren. De verwachting is nu dat Hoekstra medio januari 2013 zijn uiteindelijke bevindingen bekend kan maken, maar een exacte datum voor de presentatie van het onderzoek is er nog niet.

Begin februari is Hoekstra, op verzoek van de Orde, begonnen als interim-rapporteur om het toezicht op advocaten door lokale dekens te onderzoeken en hierover te rapporteren. Hij bezocht de negentien dekens van alle arrondissementen en vroeg hoe zij het toezicht organiseren. Uit de tussenrapportage van Hoekstra bleek dat dekens onvoldoende proactief toezicht uitoefenen omdat zij zich voornamelijk met klachtenafhandeling bezighouden. Ook zou het ontbreken aan categorisering van het aantal en soort klachten dat zij krijgen.

Onze eerder berichtgeving over dit onderwerp:
‘Toezicht op de advocatuur arbitrair’, juni 2012.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie