Over het standaard opnemen van telefoongesprekken die gedetineerden vanuit de gevangenis voeren met hun advocaten, hebben Kamerleden Jeroen Recourt en Ahmed Marcouch (beiden van de PvdA) vrijdag 23 november schriftelijke Kamervragen gesteld.

In hun vragen verwijzen Recourt en Marcouch naar een bericht op deze website over een uitspraak van 29 oktober waarin de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdrecht (RSJ) heeft bepaald dat het standaard opnemen van telefoontjes tussen gevangenen en geprivilegieerde personen waaronder advocaten, verboden is. Volgens de uitspraak dient de directie van een gevangenis af te wegen of het opnemen van deze telefoongesprekken noodzakelijk is.

Telefoons waar gevangenen mee kunnen bellen in gevangenissen en huizen van bewaring zijn aangesloten op een systeem van het bedrijf Telio en gesprekken worden automatisch opgenomen. Dat wijst erop dat penitentiaire inrichtingen iets moeten organiseren waardoor gevangenen ook afluistervrije gesprekken kunnen voeren.

In een eerdere reactie liet een persvoorlichter weten dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bezig is met een inventarisatie van de consequenties van het verbod op de standaard telefoonopnamen. Vervolgens kan DJI pas opheldering geven over de manier waarop de uitspraak zal worden nageleefd.

De Kamerleden vragen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie welke gevolgen hij verbindt aan de uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ. Daarnaast vragen ze of en hoe DJI onmiddellijk gehoor geeft aan de uitspraak en zo niet, waarom niet.

De voorzitter van de Vereniging van Strafrecht Advocaten, Bart Nooitgedagt, liet in een eerdere reactie weten dat er, zo lang het niet mogelijk is voor gevangenen om te telefoneren met hun advocaat zonder dat hun gesprek wordt opgenomen, sprake is van een stelselmatige schending van artikel 8 EVRM, de Penitentiaire beginselenwet en het vrij verkeer tussen advocaten en gedetineerde cliënten. De Kamerleden vragen de staatssecretaris of hij de mening van Nooitgedagt deelt. Daarnaast vragen ze de staatssecretaris of en hoe hij kan garanderen dat gedetineerden vrijelijk met hun advocaat kunnen bellen.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie