In zijn boek The Wisdom of Psychopaths: What saints, spies and serial killers can teach us about success betoogt Kevin Dutton dat bepaalde beroepsgroepen overlopen van de psychopaten. Advocaten staan volgens hem op de tweede plaats. Voor de goede orde: Dutton zegt niet dat alle advocaten potentiële massamoordenaars zijn, maar hij benoemt karaktertrekken die bij advocaten in hoger dan gemiddelde mate voorkomen. Zoals meedogenloosheid, charme, focus, mentale weerbaarheid, onverschrokkenheid, oplettendheid en actie. ‘Psychopaten gedijen in een omgeving met een bepaalde hiërarchie en machtsstructuur waar mensen aangestuurd of zelfs gemanipuleerd kunnen worden.’

Download artikel als PDF

Advertentie