Bijna dertig procent van de advocaat-stagiaires vindt de begeleiding van zijn of haar patroon matig of slecht. Dat is een van de opmerkelijkste uitkomsten van een enquête van Stichting Jonge Balie Nederland onder haar leden.

Hoe tevreden zijn jonge, startende advocaten? Op die vraag wilde Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) een antwoord en nam daartoe, in samenwerking met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, een enquête af onder haar leden. Ruim 950 beginnende advocaten vulden de vragenlijst in, van wie 66 procent werkzaam is als stagiaire.

Nauwelijks feedback
Bijna dertig procent van de advocaat-stagiaires vindt de begeleiding van zijn of haar patroon matig of slecht. Deze uitkomst is volgens Eline Schiebroek, voorzitter van SJBN, niet verrassend. ‘Het enige vereiste om patroon te worden, is zeven jaar ervaring als advocaat. Als je goed in je vak bent, betekent het nog niet dat je een stagiaire goed kunt begeleiden.’ Stagiaires missen vaak goede coaching,’ zegt Schiebroek. ‘Er wordt te weinig tijd aan besteed; stukken van stagiaires worden niet doorgenomen en zij ontvangen soms nauwelijks feedback. Hier valt echt iets te winnen.’ Een verplichte cursus voorschrijven, vindt Schiebroek een goede optie. ‘De werkgroep Kwaliteitsverbetering Patronaat van de Orde heeft dat ook geadviseerd en uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat daar behoefte aan is.’
 Ook de beroepsopleiding krijgt ervan langs, het wordt door 41 procent als ‘matig tot slecht’ gewaardeerd. ‘Deze kritiek is al geruime tijd bekend en er wordt iets aan gedaan. Volgend jaar start de nieuwe stagiaire-opleiding,’ licht Schiebroek toe. ‘Hopelijk zijn de antwoorden op deze vraag over twee jaar positiever.’

Werkdruk bespreekbaar
Uit de enquête komt naar voren dat advocaten relatief hard werken, 88 procent werkt meer dan veertig uur per week. Bij grote kantoren geeft 43 procent aan zelfs meer dan vijftig uur per week te werken.
 Een vijfde van de advocaten ervaart geen goede balans tussen werk en privé. Dit houdt direct verband met het aantal gewerkte uren: hoe meer uren, hoe slechter de balans. Een opvallende component hierbij is de mate waarin stress op kantoor bespreekbaar is. Hoe beter er binnen kantoor over werkdruk kan worden gesproken, hoe beter advocaten de balans tussen werk en privé ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat grote kantoren minder goed scoren op dit onderdeel. Maar daartegenover staat dat 90 procent van de medewerkers op grote kantoren meer dan 2.716 euro bruto per maand verdienen. Deze hoogste categorie in de enquête vinkt in totaal 64 procent van de respondenten aan. Waarom niet een uitgebreidere schaal dat specifiekere duiding ondersteunt? ‘Het is nu inderdaad te beperkt,’ zegt Schiebroek. ‘In het volgende onderzoek houden we meer rekening met de hogere salarissen van medewerkers.’

Kantoorgrootte belangrijk
Ondanks de niet altijd ideale worklife-balance, geven vier op de vijf advocaten aan tevreden te zijn over hun beroep. Slechts 4 procent is (zeer) ontevreden. Van grote invloed op de tevredenheid is de grootte van het kantoor. Hoe kleiner het kantoor, hoe blijer de advocaat. Vooral zelfstandige advocaten – die vaak werkzaam zijn op een klein kantoor – zijn meer tevreden dan hun collega’s in loondienst. Wanneer er alleen wordt gekeken naar medewerkers in loondienst, blijft het verband kantoorgrootte en tevredenheid bestaan, maar komt het minder sterk naar voren.
 Advocaten die net zijn begonnen, zijn het meest tevreden. In de twee jaar daarop neemt die tevredenheid af en er is weer een stijging te zien bij advocaten die langer dan drie jaar in dienst zijn. Verder scoren aspecten als werksfeer, opleidingsmogelijkheden en ruimte voor nevenactiviteiten goed tot zeer goed; de meerderheid van de advocaten is hier positief over.

Hedy Jak

Download artikel als PDF

Advertentie