Wil het Internationale Strafhof volwassen worden, dan is een overkoepelde balie onontbeerlijk. Dat was één van de uitkomsten van het symposium Rechten van de verdediging: internationale en Europese ontwikkelingen dat afgelopen weekend in Gent plaatsvond.

De tribunalen zijn opgericht om te veroordelen en aan de rechten van de verdediging is daarbij nauwelijks aandacht besteed, zegt Bas Martens, Haagse deken en medeorganisator van de bijeenkomst. ‘Maar als de tribunalen here to stay zijn, dan moet ook de rechtsbijstand georganiseerd worden naar moderne maatstaven, met waarborging van de rechten van de verdachte waaronder een goede verdediging.’

Budgetten verlaagd
Een ander minpunt van de huidige opzet van het Internationale Strafhof (ICC), is dat het de griffier is die de rechtshulp beheert en de advocaten betaalt. ‘En dat brengt de onafhankelijkheid van de advocaat natuurlijk in het gedrang,’ aldus Jean Flamme, onder andere advocaat bij de Rwanda- en Libanontribunalen en spreker op het symposium.

Een balie zou dergelijke problemen kunnen ondervangen, zegt Martens, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Het is natuurlijk een kwestie van geld.’ En juist enige tijd geleden heeft de griffier van het ICC al het budget van de rechtshulp met 40 procent verlaagd. Hierdoor is een punt bereikt, aldus Flamme, ‘ waarop het voor een ervaren internationaal strafadvocaat niet meer mogelijk is om zo`n zaak voor verschillende jaren te aanvaarden.’

Meer Nederlandse inbreng
Haagse en andere Nederlandse advocaten kunnen in deze kwestie een rol spelen, aldus Martens. ‘Op dit moment pleiten Nederlandse advocaten niet of nauwelijks voor het ICC. De Haagse Balie roept daarom op tot initiatieven om hier verandering in aan te brengen. We zitten ter plaatse, de gevangenen zitten vast in Scheveningen en het ICC heeft het heel druk.‘ Den Haag propageert de Legal Capital of the World te zijn, dan zou de Haagse advocatuur toch bij het ICC betrokken moeten zijn, aldus Martens.

Tekst; Mark Maathuis

Advertentie