… wordt verjaring van zware misdrijven afgeschaft

De verjaring van misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van twaalf jaar of meer, wordt afgeschaft. Hetzelfde geldt voor ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen. Wetsvoorstel 32 890 is op 13 november jl. door de Eerste Kamer aanvaard. Verder wordt de verjaringstermijn voor misdrijven waarop maximaal acht jaar cel staat verlengd van twaalf naar twintig jaar. Genoegdoening van slachtoffers moet zwaarder wegen dan het beginsel dat er ooit een streep onder de zaak wordt gezet.
Daarmee past de wet in een stortvloed aan plannen om slachtoffers meer tegemoet te komen. Denk aan het wetsvoorstel herziening ten nadele (dat overigens beperkt is tot misdrijven zonder verjaringstermijn, welke categorie nu dus automatisch groter wordt), aanhangig in de Eerste Kamer. Of aan het sinds september verruimde spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden, of aan de plannen voor een strenger adolescentenstrafrecht. Het in de jongste formatie gesneuvelde wetsvoorstel minimumstraffen paste ook in deze rij.
De voordelen van de nieuwe regeling, die 1 januari 2013 ingaat, zijn evident. Zeker nu DNA-onderzoek het mogelijk maakt om ook na lange tijd nog bewijs te vinden. Toch stemde slechts een krappe meerderheid van de senatoren voor. PvdA, GroenLinks, SP en D66 vonden de nadelen zwaarder wegen: onvoldragen symboolwetgeving, geen wetenschappelijke onderbouwing, nog geen ervaring met de vorige wetswijzigingen uit 2005. In 2005 is de verjaring afgeschaft voor misdrijven waar levenslang op staat. Andere verjaringstermijnen zijn toen bewust ongemoeid gelaten. De opheffing van de verjaringstermijn geldt niet alleen voor misdrijven die na 1 januari 2013 zijn gepleegd, maar ook voor dan nog niet verjaarde delicten.

Marian Verburgh

Download artikel als PDF

Advertentie