Het nieuwe kabinet heeft wetsvoorstellen minimumstraffen en de verhoging van griffierechten ingetrokken.

Beide voorstellen waren ingediend door het eerste kabinet Rutte. Na de val van dit kabinet verklaarde de Tweede Kamer ze al controversieel, waardoor ze niet verder behandeld werden. Beide wetsvoorstellen stuitten ook op veel kritiek vanuit de advocatuur en andere organisaties uit de rechtspraktijk.

De verhoging van de griffierechten moest een besparing van 240 miljoen euro opleveren voor de schatkist, maar zou er wel toe leiden dat een gang naar de rechter voor bedrijven en burgers aanzienlijk duurder zou worden.

‘Chapeau’
De invoering van minimumstraffen bij recidive zou volgens critici leidden tot een inperking van de vrijheid van rechters. D66-woordvoerder Gerard Schouw reageerde woensdag in de Tweede Kamer opgetogen over de intrekking van beide wetsvoorstellen. ‘Chapeau, dat is hartstikke goed,’ zei hij tegen minister Opstelten. ‘Daar hebben we hard voor geknokt.’ Met de intrekking van het voorstel voor de hogere griffierechten is er een gat geslagen in de begroting van Veiligheid en Justitie.

Opstelten zou zelf aangegeven hebben dat hij dit tekort niet op de rechtspraak wil verhalen. D66’er Schouw wil weten hoe de minister het financiële gat dan wil dekken. Het Kamerlid denkt dat het voorstel van de nieuwe coalitie voor de invoering van griffierechten in strafzaken mogelijk in strijd is met het EVRM. Minister Opstelten zou het eerst moeten laten toetsen aan het verdrag.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie