De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de splitsing van het nieuwe arrondissement Oost-Nederland nog voordat het echt tot stand is gekomen.Bijlage:

Oost-Nederland was in de Wet herziening gerechtelijke kaart opgenomen als een van de tien arrondissementen waarin de huidige negentien per 1 januari 2013 zouden opgaan. Bij de behandeling van het voorstel werd al van verschillende zijden bezwaar gemaakt tegen de grote omvang van het arrondissement Oost-Nederland.

Het omvat de nog bestaande arrondissementen Almelo, Arnhem, Zutphen en het Zwolse deel van het arrondissement Zwolle-Lelystad. Het grondgebied van Oost-Nederland strekt zich uit tot de provincies Gelderland en Overijssel. Daarmee zou het veruit het grootste arrondissement worden.

‘Onwerkbaar monstrum’
Deken Paul Manning van het arrondissement Zwolle-Lelystad meende dat Oost-Nederland een ‘onwerkbaar monstrum’ zou worden voor de advocatuur. De Tweede Kamer ging in eerste instantie toch akkoord met de vorming van het arrondissement. De Eerste Kamer lag echter dwars en wilde dat Oost-Nederland weer opgesplitst zou worden.

Minister Opstelten diende daarop een wetswijziging in voor twee afzonderlijke arrondissementen Overijssel en Gelderland komen. De Kamer ging hiermee donderdag akkoord met algemene stemmen.

Het parket Oost-Nederland van het OM, dat al enige tijd functioneert, blijft gewoon bestaan. Daarnaast kent de nationale politie vanaf 1 januari een regionale eenheid Oost-Nederland. Minister Opstelten vindt het onnodig om ook deze eenheid en het parket Oost-Nederland weer op te splitsen in een Gelders en Overijssels deel.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie