De ‘overwinning’ die advocaat-stagiaire Wouter Overweel (deze naam is gefingeerd) op 10 oktober behaalde bij de voorzieningenrechter, blijkt hem niet te hebben geholpen. Nog steeds komt hij één tiende punt te kort voor zijn examen jaarrekeninglezen.Bijlage:

Overweel – niet zijn echte naam – legt in februari 2011 het examen jaarrekeningen af. (Zie voor eerdere berichtgeving hierover onderstaande bijlage). Omdat een examenvraag onvoldoende aanwijzingen geeft, is het correcte antwoord niet te vinden, en hij scoort een onvoldoende. Daarover klaagt hij bij de Examencommissie, en gaat nadien in beroep bij het Curatorium, maar wordt niet in het gelijk gesteld. Vervolgens stapt hij naar de Nationale Ombudsman en spant een kort geding aan bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Die oordeelt op 10 oktober dat de betwiste vraag niet mag meetellen in de beoordeling van het eindresultaat, en dat de Examencommissie Overweels examen opnieuw moet bekijken, zónder die vraag te laten meetellen.

Dat pakt volgens Overweel opnieuw slecht voor hem uit: ‘De Examencommissie heeft de “zaagmethode” toegepast. Omdat een vraag buiten beschouwing wordt gelaten, wordt ook de norm aangepast. De grens tussen slagen en zakken wordt zo bijgesteld dat ik alsnog één tiende punt tekort kom.’

Elise Bravenboer, manager Uitvoering en Regelgeving van de Orde, wil uit privacyoverwegingen niet ingaan op de zaak-Overweel, maar kan wel uitleggen hoe een dergelijke berekening tot stand komt. ‘Voor een examen kun je 100 punten halen. Heb je 55 procent goed, dan ben je geslaagd, bij 54 procent ben je gezakt. Als een vraag uit een examen wordt verwijderd omdat die bijvoorbeeld een fout bevat, en voor die vraag had je tien punten kunnen krijgen, kun je nog maximaal 90 punten halen. Had je 55 procent goed, dus 49,5 punten – we maken er dan 49 van – dan ben je geslaagd.’

Overweel: ‘Gelukkig heeft de voorzieningenrechter expliciet bepaald dat er tegen de nieuwe uitslag bezwaar en beroep open staat. In het opleidingsreglement staat dat een examenuitslag in zo’n geval ex nunc moet worden beoordeeld, dus naar de meest recente stand van zaken. Dat houdt in dat de norm niet kan worden aangepast, zodat ik geslaagd moet zijn. De Examencommissie beroept zich echter op een oude uitspraak van tien jaar geleden.’

Op 11 oktober, één dag na de uitspraak van de voorzieningenrechter legde Overweel opnieuw het examen voor jaarrekeningenlezen af. Voor die herkansing is hij inmiddels geslaagd, maar vooralsnog laat hij de bezwaarprocedure tegen zijn onvoldoende in de eerste ronde doorgaan.

Tekst: Michel Knapen

Advertentie