Regeringspartijen VVD en PvdA wijzen een motie van CDA en D66 met die strekking af.

De regeringspartijen VVD en PvdA zijn niet bereid een gedeelte van het extra geld dat ze hebben gereserveerd voor de politie te besteden aan de rechtspraak. Een motie van CDA en D66 met die strekking heeft het niet gehaald.

PvdA en VVD hebben in het regeerakkoord afgesproken 105 miljoen euro extra te reserveren voor een uitbreiding van de opsporingscapaciteit van de nationale politie. CDA en D66 vrezen dat als de politie meer zaken aanbrengt bij OM en rechtspraak, zonder dat daar capaciteitsuitbreidingen plaatsvinden, de doorlooptijden van zaken oplopen. Om opstoppingen in de strafrechtketen te voorkomen, zou de 105 miljoen euro ‘naar rato’ over de politie, OM, rechtspraak en ook reclassering verdeeld moeten worden. Dinsdag stemden de regeringspartijen tegen het voorstel.

Ook andere moties van de oppositie tegen de kabinetsplannen haalden het niet. GroenLinks keerde zich tegen het voornemen om opgelegde celstraffen al te executeren als er nog een hoger beroep loopt. Woordvoerster Van Tongeren vond dat het kabinet eerst goed moet onderzoeken hoe groot de kans is dat onschuldigen dan vast blijven zitten.

De PVV had verschillende moties ingediend waarin juist werd gevraagd om een verder aanscherping van het beleid. Zo vroeg Kamerlid Helder om een wettelijke verschijningsplicht op zittingen voor verdachten van zeden- en gewelddelicten. Bovendien wilde ze dat het voor politie en justitie makkelijker wordt om beelden van verdachten te verspreiden. Dat zou niet mogen leiden tot lagere straffen.

D66 en SP wilden dat er een onderzoek zou komen naar de gevolgen van de bezuinigingen op de rechtsbijstand voor de toegankelijkheid van de rechtspraak voor gewone burgers. Ze trokken de motie in nadat staatssecretaris Teeven zo’n onderzoek had toegezegd.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie