Een advocaat uit het Vlaamse Maasmechelen heeft een boete van 1100 euro en zes jaar voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn cliënt heeft bedrogen met een vals vonnis.

‘De feiten zijn zwaarwichtig gelet op de voorbeeldfunctie die de beklaagde als advocaat uitoefent. Hij heeft het vertrouwen van zijn cliënt schromelijk beschaamd en brengt door dergelijke praktijken een hele beroepsgroep in diskrediet,’ aldus de rechtbank in Leuven in een echt vonnis.
De veroordeelde advocaat heeft in 2007 een vonnis verzonnen dat gewezen zou zijn door de Leuvense rechtbank van koophandel. Met het nep-vonnis wilde hij vermoedelijk zijn cliënt tevreden stellen. De advocaat dateerde het vonnis op 18 september 2007. Toen bleek dat de Leuvense rechtbank van koophandel op die dag geen zitting had en er dus geen authentiek vonnis gewezen kon zijn, werd de advocaat vervolgd wegens valsheid in geschrift, zo meldt dagblad De Morgen.

Niet uniek
Dat een advocaat wordt veroordeeld wegens het vervalsen van een vonnis is niet uniek voor de Lage Landen. In 2007 veroordeelde de politierechter een Nederlandse advocaat wegens valsheid in geschrifte. De advocaat voerde onder meer gefingeerde procedures en vervalste beschikkingen voor zijn cliënt, die daardoor bijvoorbeeld te weinig alimentatie betaalde.

Om zijn bedrog tegenover de ex te verhullen, betaalde de advocaat bijna 37 mille uit eigen zak. Het vonnis tegen de advocaat is niet gepubliceerd. Wel gepubliceerd is het arrest van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch over de claim van de ex tegen de voormalige maten van de advocaat, die inmiddels met een nieuwe partner in Portugal woont. Het hof vond niet dat de maten aansprakelijk zijn voor de schade.

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie