Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie is bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin staat onder meer dat de maximumduur van jeugddetentie wordt verdubbeld. Een slecht onderbouwd punt, zegt de Raad van State in een advies.Bijlage:

In het nieuwe wetsvoorstel (zie onderstaande bijlage) wil Teeven met een breed pakket aan maatregelen de criminaliteit van risicojongen ‘steviger en effectiever’ aanpakken. Zo wordt de maximumduur van jeugddetentie voor 16- en 17- jarigen verdubbeld van twee naar vier jaar. Ook kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer met alleen een taakstraf worden bestraft.

In het advies van de Raad van State wordt opgemerkt dat de noodzaak voor de voorgestelde verdubbeling van de maximumduur van de jeugddetentie niet wordt aangetoond. Over het gevolg van de verzwaring zegt de raad dat ‘de maximumduur van de jeugddetentie bij een aantal van vaak door jongeren gepleegde misdrijven hoger uitvalt dan de maximale gevangenisstraf voor volwassenen die op die misdrijven is gesteld.’ Er wordt door de raad geadviseerd dit punt ‘dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen.’

Afname jeugdige daders
De plannen van Teeven stuitte vorig jaar al op kritiek toen hoogleraren een brief naar de Tweede Kamer stuurden waarin zij hun zorgen uitten over de invoering van het adolescentenstrafrecht. Zij stelden onder meer dat het verhogen van de straf van twee naar vier jaar op gespannen voet staat met art.37 IVRK, dat vrijheidsbeneming als ultimum remedium verlangt.

Bovendien, zo schrijven zij, geeft de staatssecretaris geen redenen voor deze verzwaring. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat de jeugdcriminaliteit is toegenomen. Over de hele linie, bij de politie, bij het OM en de rechterlijke macht constateert men een afname van het aantal jeugdige daders; zes justitiële jeugdinrichtingen zijn inmiddels gesloten en ook uit onderzoek onder slachtoffers blijkt dat Nederland veiliger is geworden,’ staat in de brief te lezen.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie