Anonieme raadsheren van het Hof in Leeuwarden maken zich grote zorgen over de organisatie van de rechtspraak. De productienormen en budgetten zijn volgens hen leidend geworden, waardoor kwaliteit onder druk komt te staan. Zij stelden een kritisch manifest op.Bijlage:

De raadsheren die het manifest (zie onderstaande bijlage) opstelden, vinden dat de Raad voor de rechtspraak als een ‘board’ van een groot bedrijf functioneert. ‘De gerechtsbesturen opereren als divisiedirecties, die op afstand staan van hun personeel.’

Zij stellen dat de afgelopen jaren de productienormen en budgetten leidend zijn geworden. ‘Met de beschikbare mensen en middelen diende ieder jaar weer een hogere productie te worden gerealiseerd. Zowel leidinggevende als niet-leidinggevende rechters worden stelselmatig op basis van statistische gegevens beoordeeld,’ staat in het manifest te lezen.

De kwaliteit is volgens de raadsheren daardoor zo onder druk komen te staan dat ‘veel zaken niet de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen, en dat onverantwoorde keuzes worden gemaakt om aan de productie-eisen tegemoet te komen.’

De Raad voor de Rechtspraak wordt opgeroepen concrete maatregelen te nemen. De kwaliteit en inhoud zou prioriteit moeten worden in plaats van kwantiteit, zodat ‘rechters de ruimte krijgen om de aan hen voorgelegde zaken de aandacht te geven die deze verdienen’.

In een reactie zegt de Raad van de rechtspraak de zorgen die er zijn over de productiedruk die rechters en raadsheren ervaren te delen. ‘Er zal altijd spanning bestaan tussen de beschikbare middelen en het zaaksaanbod. De komende jaren zal die spanning eerder toe- dan afnemen.’

Tekst: Hedy Jak

Advertentie