Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie is bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin staat onder meer dat de maximumduur van jeugddetentie wordt verdubbeld. Een slecht onderbouwd punt, zegt de Raad van State in een advies.

     In het nieuwe wetsvoorstel wil Teeven de criminaliteit van risicojongen ‘steviger en effectiever’ aanpakken. Zo wordt de maximumduur van jeugddetentie voor 16- en 17- jarigen verdubbeld van twee naar vier jaar. Ook kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer met alleen een taakstraf worden bestraft. In het advies van de Raad van State wordt opgemerkt dat de noodzaak voor de voorgestelde verdubbeling van de maximumduur van de jeugddetentie niet wordt aangetoond. Over het gevolg van de verzwaring zegt de raad dat ‘de maximumduur van de jeugddetentie bij een aantal van vaak door jongeren gepleegde misdrijven hoger uitvalt dan de maximale gevangenisstraf voor volwassenen die op die misdrijven is gesteld.’ Er wordt door de raad geadviseerd dit punt ‘dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen.’

 

Download artikel als PDF

Advertentie