Het OM kent veel strafzaken waarbij jongeren de boel op straat vernielen met zwaar vuurwerk. ‘Het gekke is dat het een typisch Nederlands probleem is,’ zegt Gustaaf Biezeveld, vuurwerkexpert bij het Openbaar Ministerie.

‘Duitsers houden zich gewoon aan de wet en steken vuurwerk af voor de gezelligheid, niet om de boel te verstieren. En ook in België, waar je het hele jaar door vuurwerk kunt kopen, wordt weinig illegaal vuurwerk afgestoken. Nederland is een uitzondering. Ze vinden het blijkbaar leuk als anderen er last van hebben,’ aldus Biezeveld.

Nauwelijks te onderscheiden
Illegaal vuurwerk is illegaal, dat moge duidelijk zijn. Toegestaan vuurwerk is consumentenvuurwerk dat iedereen mag afsteken tijdens de jaarwisseling. En professioneel vuurwerk, dat mogen alleen deskundigen afsteken. Maar hoe je die drie als brave burger zou moeten onderscheiden, is niet geheel waterdicht. Volgens het OM herken je ‘toegestaan vuurwerk’ aan: ‘de bijgeleverde Nederlandse gebruiksaanwijzing. Op die aanwijzing staat duidelijk hoe je het vuurwerk moet afsteken. Ook staat er op het vuurwerk “geschikt voor particulier gebruik.” Na de verkoopdagen mag je overigens wel 10 kilo “overgebleven” vuurwerk “bewaren.”’

Het afsteken van vuurwerk wordt een misdrijf buiten de toegestane periode van 31 december 10 uur in de ochtend tot 1 januari 2 uur in de nacht en zodra er overlast is veroorzaakt en schade is toegebracht. Vuurwerkdelicten, waaronder het bezit van illegaal vuurwerk en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd vallen onder art 1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit.
Het probleem is in Nederland zo groot dat jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor overlast met vuurwerk de keus krijgen voor Halt. 
In een Halt-afdoening kunnen zij, zonder in aanraking te komen met het OM, rechtzetten wat zij fout hebben gedaan. 

Tekst: Annemarie van de Weert

Advertentie