Het kabinet veroorzaakt zelf het groeiende beroep op de gesubsidieerde rechtsbijstand met haar beleid. Daarom zou de overheid ook zelf moeten opdraaien voor de kosten daarvan.

Dat schrijven de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (VSAA) in een boze brief aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Beide verenigingen zijn verontwaardigd over zijn besluit de verhoging van de eigen bijdrage voor de gesubsidieerde rechtsbijstand door te zetten.

Verhoging eigen bijdrage
Deze maatregel was nodig om de kosten te dekken van het Salduz-arrest, dat Nederland verplicht een advocaat bij een verdachte toe te laten voorafgaand aan zijn eerste politieverhoor. Die kosten blijken minder hoog dan verwacht, maar Teeven handhaaft toch de verhoging van de eigen bijdrage. Hij zegt de opbrengsten daarvan, vijftien miljoen euro, sowieso nodig te hebben om het groeiend beroep op de rechtsbijstand op te vangen.

‘Een stroom van procedures’
VSAN en VSAA vinden dat het kabinet de oplopende kosten van de rechtsbijstand zelf veroorzaakt met de maatregelen die ze treft. De verenigingen verwachten bijvoorbeeld dat de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving zal leiden tot ‘een stroom van procedures’. Ook het nieuwe ontslagrecht en de aanscherping van de Werkloosheidwet vergroot de behoefte aan rechtsbijstand, aldus de brief. ‘Als de overheid kiest voor dergelijke maatregelen, zal zij de bijkomende kosten van rechtsbijstand ook moeten accepteren.’

VSAN en VSAA willen dat het kabinet voortaan bij iedere nieuwe wet onderzoekt of die tot een groter beroep op de sociale advocatuur leidt. Dat zou moeten gebeuren middels een zogenaamde rechtshulpeffectrapportage. Volgens de verenigingen is het onjuist om de gevolgen van kabinetsbeleid ‘eenzijdig af te wentelen op de rechtzoekenden en hun advocaten’.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie