De Raad voor de rechtspraak houdt de komende maanden een tournee langs de Nederlandse gerechten om de onvrede onder rechters te peilen.

Aanleiding voor die tournee is het recente manifest van raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden/Arnhem. Ze stelden daarin onder meer dat de werkdruk bij gerechten zo hoog is geworden dat de kwaliteit van de rechtspraak in het geding is.

Voor de jaarwisseling had de Raad voor de rechtspraak al een onderhoud met de initiatiefnemers van het manifest. De komende maanden houden leden van de Raad oriënterende gesprekken met rechters en medewerkers van alle gerechten, dus niet alleen van de hoven maar ook van de arrondissementsrechtbanken. Vorige week bezochten de Raadsleden Frits Bakker en Joop Pot al de rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag.

Het is de bedoeling dat er na de eerste ronde van oriënterende gesprekken in de periode april-mei nog een tweede ronde komt. Raadsvoorzitter Erik van den Emster praat dan met de besturen van de gerechten over de uitkomsten van de oriënterende gesprekken. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op 8 januari erkende de voorzitter al dat de werkdruk in de strafsector ‘vaak te hoog is’. ‘Dat heeft ook te maken met het grote verantwoordelijkheidsgevoel van rechters, die er alles aan doen om een zaak goed af te doen,’ verklaarde hij.

Tijdens de oriënterende gesprekken, die niet openbaar zijn, mogen de rechters en hun medewerkers ook kritiek spuien op de Raad voor de rechtspraak. De ondertekenaars van het manifest waren ontevreden over het orgaan.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie