De Tweede Kamerleden De Wit van de SP en Schouw van D66 willen dat er een breed onderzoek komt naar de gevolgen van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Ze nemen geen genoegen meer met de ‘quick scan’ die staatssecretaris Teeven hen eerder heeft beloofd.

De Kamerleden reageren op de onrust die is ontstaan over de aangekondigde bezuinigingen op de rechtsbijstand. De Raad voor de rechtspraak is bang dat 5,1 miljoen huishoudens straks helemaal geen tegemoetkoming meer krijgen voor de advocaatkosten.

Voorzitter Erik van den Emster verklaarde donderdag ‘bezorgd’ te zijn over de voorgenomen bezuiniging van veertig miljoen euro, waarover de Eerste Kamer nog moet beslissen. Voor mensen met een laag inkomen zou het haast onmogelijk worden nog rechtsbijstand te krijgen. Ook de Orde vreest dat de toegankelijkheid van de rechtspraak door de aangekondigde bezuinigingen gevaar loopt.

De Kamerleden De Wit en Schouw trokken in november al bij Teeven aan de bel over de bezuinigingen. Teeven beloofde toen een kort onderzoek dat in maart gereed is. De Wit en Schouw willen nu, vanwege de ‘noodkreten’ uit het veld, een uitgebreid onderzoek alvorens de maatregel van kracht wordt.

Volgens Teeven zijn de bezuinigingen op de rechtsbijstand nodig omdat er een steeds groter beroep op wordt gedaan. De Wit en Schouwen vinden dat Teeven eerst moet nagaan waardoor een groeiende groep gebruik maakt van de regeling. Volgens de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland is het kabinet daar zelf schuldig aan. Door de aangescherpte sanctiewetgeving van Sociale Zaken zou er ‘een stroom aan procedures’ ontstaan.

Eerdere berichtgeving, 9 januari 2013: Kabinet veroorzaakt stijgende kosten rechtsbijstand.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie