Verdachte Jesse R. is gisteren tot levenslang veroordeeld in het liquidatieproces Passage. Strafrechtadvocaat Robert Malewicz gaat voor zijn cliënt in hoger beroep.

‘Bij een zaak die zo baanbrekend is als deze, willen wij een hogere instantie horen over de uitspraak van vandaag,’ aldus Malewicz (zie foto). ‘Het vonnis biedt voer voor appel.’

Volgens de strafrechtadvocaat, die samen met zijn kantoorgenoot Sander Janssen al vier jaar lang cliënt Jesse R. bijstaat, is de inzet van kroongetuige Peter la S. onwenselijk. ‘Voor het gebruik maken van een kroongetuige zijn strakke kaders vastgelegd in de wet. Het OM heeft deze richtlijnen geschonden en de rechtbank heeft daar onvoldoende consequenties aan verbonden.’

Een ander punt voor het appel is volgens Malewicz de betrouwbaarheid van de kroongetuige, waar hij grote bedenkingen bij heeft. ‘La S. ontkent bij de zogeheten Bethlehem moord [de moord in 2002 op drugshandelaar Gerrie Bethlehem, red.] betrokken te zijn geweest, terwijl anonieme getuigen van de verdediging het tegendeel beweren. Ook de rechtbank oordeelde dat La S. over zijn betrokkenheid bij de moord heeft gelogen en stelde behoedzaam met zijn verklaringen om te gaan. Die behoedzaamheid zie ik echter niet terug in het vonnis.’

Ook heeft de kroongetuige een alternatief scenario voor de gepleegde moorden geschetst, zegt Malewicz. ‘Het OM heeft in een later stadium op de laptop van la Serpe stukken gevonden waarin hij alternatieve scenario’s had opgeschreven. De rechtbank stelde dat hij goed in staat was te liegen. Maar als je vaststelt dat iemand een verhaal uit zijn duim kan zuigen, in hoeverre kun je dan nog zeggen dat het om een betrouwbare getuige gaat? Ik vind dat hier te ruimhartig gebruik is gemaakt van de verklaringen van de kroongetuige door het OM en de rechtbank.’

Voor nu gaat Malewicz zich eerst verder verdiepen in het tweehonderd pagina tellende vonnis. ‘Maar nu staat al vast dat we appel zullen aantekenen.’

Tekst: Hedy Jak

Advertentie