Staatssecretaris Fred Teeven legt de uitspraak van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdrecht (RSJ) over het standaard opnemen van telefoongesprekken vanuit de gevangenis naast zich neer. Dat blijkt uit een antwoord van dinsdag 29 januari op schriftelijke Kamervragen over het afluisteren van telefoongesprekken van gedetineerden.

Kamerleden Jeroen Recourt en Ahmed Marcouch (beiden van de PvdA) stelden schriftelijke Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving op deze website. Aan het standaard opnemen van telefoongesprekken van gevangenen moet een einde komen, zo oordeelde de RSJ in een uitspraak van 29 oktober. De directie van een gevangenis is volgens de uitspraak verplicht vooraf een afweging te maken of opnemen noodzakelijk is. In hun Kamervragen vroegen de Kamerleden of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onmiddellijk gehoor geeft aan de uitspraak.

‘Standaard opnemen kan’
Teeven antwoordde hierop: ‘De RSJ heeft in zijn uitspraak aangegeven dat ook aan het opnemen een afzonderlijke belangenafweging vooraf dient te gaan. Gelet op de huidige wet- en regelgeving is dit mijns inziens niet het geval. Uit de wettelijke regeling vloeit voort dat het opnemen van telefoongesprekken standaard kan plaatsvinden.’

‘Verbazing en irritatie’
Dit antwoord verbaast Recourt. ‘Zo gaan we in Nederland niet met de rechter om. De RSJ is de hoogste rechter op dit gebied. De staatssecretaris dient uitvoering te geven aan deze uitspraak.’

Recourt zal het er niet bij laten zitten. ‘Ik ga de staatssecretaris vragen hoe dit zit en hier mijn verbazing en irritatie over uitspreken. Hier is iets heel principieels aan de hand.’ 

‘Gewoon respecteren’
Ook Jan Leliveld, AR-lid van de Orde van Advocaten is ontevreden over de antwoorden op de Kamervragen. ‘DJI dient de uitspraak van de RSJ gewoon te respecteren.’ Daarnaast is hij het niet eens met de manier waarop de staatssecretaris de Orde van Advocaten naar voren haalt. ‘In de antwoorden op de Kamervragen wordt de indruk gewekt dat de Orde van Advocaten op een lijn zit met DJI. Dat is niet het geval. We hebben ons zoals gebruikelijk in dit soort gevallen uitgelaten over de concept regelgeving met een advies van de Adviescommissie Strafrecht. En dat advies is heel kritisch.’

De betreffende woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie