Als nieuw AR-lid van de Orde is Wanda van Kerkvoorden sinds januari verantwoordelijk voor de nieuwe portefeuille ICT, digitalisering en innovatie. En ze kan haar tanden meteen in een omvangrijk project zetten, want de procesvoering wordt gedigitaliseerd. ‘Dikke papieren dossiers zijn niet meer van deze tijd.’

Als oprichter/partner van SOLV Advocaten, een Amsterdams kantoor gespecialiseerd in technologie, media en communicatie, noemt Van Kerkvoorden de functie ‘op haar lijf geschreven’. Hoewel ze even twijfelde of ze dit wel zou gaan doen, want ja, het kost veel tijd. Maar haar kantoor en het thuisfront omarmden deze nieuwe stap. ‘Als ik het wil doen, dan met volledig commitment en niet een beetje. En na wat afstemming kan dat.’

Koe bij de hoorns
In de Algemene Raad was niemand nog overkoepelend verantwoordelijk voor dit dossier, de taken waren onderling verdeeld, vertelt Van Kerkvoorden. ‘Terwijl de portefeuille heel belangrijk is, alle advocaten krijgen straks met innovatie van het recht en digitalisering te maken. Ik vind overal iets van en bemoei me er snel mee, dan moet je ook iets gaan doen als je die kans krijgt.’
            Ondanks dat ze slechts een maand bezig is, geeft ze al invulling aan het KEI-project dat staat voor kwaliteit en innovatie,  geïnitieerd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie en in uitvoerende zin belegd bij de Raad voor de Rechtspraak. ‘Het programma heeft twee componenten: innovatie van het procesrecht en inzet van ICT als middel om de toegankelijkheid van het recht te vergroten. Wij als Orde zijn hierop aangehaakt, het is belangrijk dat wij hierin meedenken. Ik hoop dat advocaten zich gaan realiseren wat er op ons afkomt. Het project moet in 2015 klaar zijn, dat is niet heel ver weg meer.’

Simpel procedures inleiden
De digitale toekomstmuziek komt rap dichterbij, maar wat kan de advocatuur gaan verwachten? ‘De grootste verandering is vereenvoudiging en uniformering van de procesvoering en de digitalisering daarvan. Dat heeft onder meer invloed op de manier waarop de procedure ingeleid gaat worden. Beoogd wordt de voorfase simpeler te maken, straks is  er geen verschil meer tussen het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding maar nog maar één inleidend stuk,’ licht Van Kerkvoorden toe. ‘Er komt een aparte digitale procedure, die in het begin nog naast de papieren procedures zal bestaan maar op enig moment verplicht zal worden voor professionele partijen.’
            Volgens Van Kerkvoorden gaan het om een groot project. ‘Ik ben nu de lijnen aan het ontwaren. Het is een uitdaging en de plannen zijn ambitieus. Omdat het KEI-project ook in het regeerakkoord is opgenomen, wordt er op resultaat gestuurd. Maar ik kan me voorstellen dat de invoering gefaseerd kan gebeuren. Een issue is ook de beveiliging, we willen veiligheid kunnen waarborgen, dat krijgt de volle aandacht.’

Openstaan voor criticasters
Het nieuwe AR-lid vermoedt dat er op de ontwikkelingen uiteenlopende geluiden zullen zijn te horen vanuit de advocatuur. ‘De achterban is divers. Sommige zullen zeggen: “Fijn daar zijn we echt aan toe”, maar veel advocaten doen nu nog alles op papier. Voor hen is het, als je kijkt naar kosten en voorbereiding, een hele stap om over te gaan van papier naar digitaal. Maar ik verwacht geen echte weerstand. Het vergroten van de toegankelijkheid in het recht, daar kunnen advocaten naar mijn mening alleen maar voor zijn. Het maakt ieders leven makkelijker. Bovendien zijn dikke papieren dossiers echt niet meer van deze tijd.’

Van Kerkvoorden vertelt dat ze vanuit het ondernemerschap gewend is korte- en langetermijndoelen te stellen en daar naartoe te werken. ‘Zodra ik straks een helder beeld heb van wat er moet gebeuren, zal ik dat expliciet maken en naar buiten uitdragen. Bij veranderingen vind ik het belangrijk vooruit te kijken, maar ik sta open voor criticasters. Juist als er op plannen wordt geschoten, kun je het gaandeweg beter maken. Ik doe dan ook een beroep op advocaten voor feedback.’

Hedy Jak

Download artikel als PDF

Advertentie