Nu de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) op 1 januari is aangescherpt en de pakkans door een strengere handhaving ‘aanzienlijk’ is vergroot, verwacht de Haagse deken Bas Martens vaker tegen Wwft-gerelateerde problemen aan te lopen. De Wwft dwingt advocaten hun cliënten te identificeren en ongebruikelijke transacties te melden.
            Bij de Haagse Orde is sinds kort het Kenniscentrum Wwft gevestigd. Daar kunnen advocaten vertrouwelijk vragen stellen over de identificatie- en meldingsverplichtingen. Nu de pakkans bij niet-melden groter is, verwacht Martens dat advocaten vaker zullen melden dan de elf keer in 2011. ‘Als je meldt, ben je gevrijwaard. Maar advocaten willen wel zeker weten of zij moeten melden.’ Vastgoed advocaat Willemijn Jansen kan zich goed voorstellen dat zij het kenniscentrum gaat raadplegen. ‘Juist nu alle ogen zijn gericht op de vastgoedmarkt. Je wilt gewoon niet geassocieerd worden met twijfelachtige transacties en al helemaal niet met overtredingen van de Wwft.

Download artikel als PDF

Advertentie