De Tweede Kamer vindt dat de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen bij verdachten verder moet worden verruimd. Het voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gaat haar nog niet ver genoeg.

Teeven schept via een wetswijziging de mogelijkheid voor de Staat om conservatoir beslag te leggen op het vermogen van verdachten als het opsporingsonderzoek nog loopt. Op die manier probeert de staatssecretaris te voorkomen dat een verdachte zijn geld wegsluist voordat hij veroordeeld wordt. Met de maatregel wil hij de schadevergoeding voor benadeelde partijen veiligstellen.
In het voorstel van de staatssecretaris zat wel de beperking dat het conservatoir beslag pas wordt opgelegd als het schadebedrag voor een slachtoffer 5000 euro of hoger is. Onder die grens zouden de opbrengsten van de beslaglegging onvoldoende opwegen tegen de kosten ervan. Alleen in uitzonderlijke gevallen zou de staat ook bij een lager bedrag beslag moeten leggen.
PvdA en VVD vonden die beperking ongewenst. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor de motie van beide partijen dat de staat in de regel altijd beslag legt op het vermogen van een verdachte, ook als het schadebedrag voor het slachtoffer lager is dan vijfduizend euro.

Ouders
CDA en PVV vonden dat als een verdachte minderjarig is, de staat de mogelijkheid moet krijgen om het vermogen van de verantwoordelijke ouders te bevriezen. Staatssecretaris Teeven meende echter dat een verhaal op de ouders eerder in de civielrechtelijke sfeer thuishoort dan in de strafrechtelijke sfeer. Ook de kamer verwierp het voorstel van CDA en PVV.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie