De President van de Hoge Raad luidde deze week de noodklok over werkdruk bij rechters. In hoeverre herkennen advocaten deze situatie?

‘Doe iets, voordat het te laat is, schreef Geert Corstens, president van de Hoge Raad, afgelopen maandag in nrcnext, naar aanleiding van een eind vorig jaar verschenen manifest waarin rechters van het gerechtshof in Leeuwarden hun zorgen uiten over de werkdruk. Inmiddels is het manifest door zo`n 700 rechters ondertekend.

Gevraagd in hoeverre advocaten de door de rechters geschetste situatie kunnen beamen geeft Paul van Lange (Veldhuijzen & Nuiten) aan dat hij ‘vooral de druk om te schikken op zitting herkent. Maar daar is eerder (als ik het mij goed herinner) een onderzoek over verschenen, waaruit zou moeten blijken dat dit toch echt onzin is. Evenwel blijf ik de indruk houden dat veel rechters liever een zaak op zitting tot een schikking brengen, zodat geen vonnis gemaakt hoeft te worden.’
Dirk W. Giltay Veth (Giltay Veth Advocaten) vraagt zich af ‘of de gerealiseerde verhogingen van het griffierecht wel het effect hebben gehad dat de burger/ondernemer minder richting de rechter is gegaan met de geschillen. Dat zou betekenen dat er nu juist minder werkdruk zou moeten zijn ontstaan voor de rechters. Of is het gewoon zo dat even vaak geprocedeerd wordt tegen veel hoger tarief? Maar waar is die meeropbrengst van de griffierechten dan gebleven?’

Geen zwaargewichten
Daags na Corstens’ ingezonden brief gaf minister Opstelten aan niet in te gaan op diens oproep om snel een onderzoek door ‘zwaargewichten’ te laten verrichten. ‘De Raad voor de rechtspraak is direct na het verschijnen van het manifest begonnen aan een roadtour langs de gerechten en zal daarover aan mij rapporteren,’ aldus de minister die dat onderzoek wil afwachten.

Naar aanleiding hiervan twitterde Jillis Roelse (Roelse & Takens Advocaten): ‘Veelzeggend gegeven over de wijze waarop deze minister naar rechters kijkt. Dat lijkt meer dan een fundamenteel wantrouwen.’ Taco van der Valk (AKD) is minder rouwig, zo liet hij via Twitter weten: ‘Dat scheelt de belastingbetaler weer veel weggegooid geld.’

Advocaten die willen reageren op Corstens’ oproep en /of het manifest: [email protected].

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie