Staatssecretaris Fred Teeven is het niet eens met de uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdrecht (RSJ) dat er een einde moet komen aan het standaard opnemen van telefoongesprekken vanuit de gevangenis. Daarom wil hij er middels een wetsvoorstel voor zorgen dat bij de Hoge Raad een vordering ter cassatie ‘in het belang der wet’ tegen de rechterlijke beslissing kan worden ingesteld. Wat de staatssecretaris er op dit moment aan doet om onmiddellijk gehoor te geven aan de bindende uitspraak de RSJ, de hoogste rechter op dit gebied, blijft onduidelijk.

Vordering ter cassatie
Volgens Teeven geeft de uitspraak van de RSJ geen juiste uitleg van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Dat zei hij donderdagmiddag tijdens een algemeen overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. In het kader van de rechtseenheid en uniforme wetsuitleg wil hij daarom tegen de uitspraak een vordering ter cassatie ‘in het belang der wet’ bij de Hoge Raad instellen.

Standaard opnemen
De RSJ stelde in de uitspraak van 29 oktober 2012 dat er een belangenafweging vooraf moet gaan aan het opnemen van telefoongesprekken van gedetineerden. Telefoons waar gevangenen mee kunnen bellen, zijn echter aangesloten op een systeem van het bedrijf Telio en gesprekken worden automatisch opgenomen. Dat betekent dat zolang de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geen maatregelen treft, het verbod op het standaard opnemen van telefoongesprekken vanuit de gevangenis, niet wordt nageleefd.

In antwoord op Kamervragen schreef Teeven op 29 januari dat volgens hem uit de huidige wet- en regelgeving voortvloeit dat het opnemen van telefoongesprekken standaard kan plaatsvinden. Justitiewoordvoerders Jeroen Recourt (PvdA), Magda Berndsen (D’66) en Ard van der Steur (VVD) stelden de staatssecretaris hier donderdagmiddag tijdens het algemeen overleg vragen over.

‘Graat in de keel’
‘De fractie kan zich niet voorstellen dat de staatssecretaris zich boven de hoogste rechter stelt,’ zei Berndsen. ‘..en hoopt dan ook dat dit misverstand – want dat moet het zijn – snel wordt rechtgezet.’

De staatssecretaris liet weten dat het onderwerp hem ‘als een graat in de keel’ zat. Vervolgens benadrukte hij dat hij de uitspraak van de RSJ erg serieus neemt en niet naast zich neer legt. Uit het feit dat telefoongesprekken vanuit de gevangenis momenteel nog steeds standaard worden opgenomen, blijkt dat echter niet.

Justitiewoordvoerder Berndsen begon daarom nogmaals over de ‘graat in keel’ van de staatssecretaris en adviseerde hem: ‘eet een stuk wit brood’. Ook Recourt constateerde dat de staatssecretaris ‘het wel spannend houdt’.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie