Terbeschikkingstelling aan het onderwijs werkt niet als het volgen van onderwijs ‘een gepasseerd station is,’ aldus Reclassering Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Het voorstel van het kabinet om verdachten in het adolescentenrecht te veroordelen tot een terbeschikkingstelling aan het onderwijs, gaat Reclassering Nederland niet ver genoeg. Volgens de organisatie moeten rechters jongeren ook verplichte deelname aan dagbesteding kunnen opleggen. De maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet van VVD en PvdA. De gedachte erachter is dat als een jonge verdachte verplicht wordt een vakdiploma te halen, de kans op recidive afneemt.

Reclassering Nederland stelt de Tweede Kamer voor om de voorgenomen maatregel verder te verruimen zodat rechters ook dagbesteding als bijzondere voorwaarde bij een straf kunnen opleggen. ‘Het volgen van onderwijs is bij sommige jongvolwassenen al een gepasseerd station,’ schrijft directeur Van Gennip, ‘terwijl zinvolle dagbesteding ook dan noodzakelijk blijft.’ Die zou dan de vorm kunnen krijgen van vrijwilligerswerk of eventueel ook van een betaalde baan.

Sluitende afspraken
Reclassering Nederland constateert in haar brief dat er onderwijsinstellingen zijn die veroordeelde jongeren weren van hun opleiding. ‘De realiteit is wel dat scholen deze jongeren soms weigeren,’ waarschuwt directeur Van Gennip de Kamer. Hij pleit voor sluitende afspraken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met de onderwijswereld, zodat er voor veroordeelde jongvolwassenen die nog vatbaar zijn voor onderwijs altijd plek is.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie