PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt baseert verzoek op een steekproef waaruit bleek dat de kantonrechters niet goed zouden functioneren.

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt wil dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) een nader onderzoek start naar de kwaliteit van de kantonrechtspraak in Nederland. Hij reageert op een steekproef van de Open Universiteit waaruit bleek dat de kantonrechters niet goed zouden functioneren.

‘Veroordelingsmachine’
De hoofdonderzoeker van de Open Universiteit zei maandag in De Volkskrant dat het kantongerecht een ‘veroordelingsmachine’ is geworden. Kantonrechters moeten in hoog tempo veel zaken afdoen en laten zich daarbij vaak leiden door de officier van justitie. Ze zouden daarbij teveel uitgaan van schuld van de verdachten en nemen hun weerwoord onvoldoende serieus.
Recourt heeft Opstelten schriftelijke vragen gesteld over de uitkomsten van de steekproef. Het lijkt er volgens hem op dat ook voor de kantonrechters de werkdruk te hoog is. ‘De steekproef is een duidelijk indicatie daarvan.’
Naar aanleiding van het manifest van de raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden laat minister Opstelten al bekijken of rechters bij de rechtbanken en de hoven het te druk hebben. De minister zou in dat onderzoek nu ook de kantonrechters moeten betrekken, aldus Recourt. De justitiewoordvoerder van de PvdA noemt het ‘onwenselijk’ als kantonrechters niet uitgaan van de onschuld van verdachten.

Competentiegrens
Sinds 1 juli 2011 behandelen de kantonrechters ook handelszaken waarmee een belang tussen de 5000 en 25.000 euro is gemoeid. Of deze verhoging van de competentiegrens heeft geleid tot een hogere werkdruk voor de kantonrechters, kon Recourt niet zeggen. ‘Dat kan ook mooi meegenomen worden in dat nadere onderzoek van de minister.’

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie